Türcülük karşıtı eylemler için uluslararası hafta

TÜRLER ARASI DAYANIŞMA BOŞ BİR LAF DEĞİLDİR

30 Ekim ve 5 Kasım tarihleri arasında, türcülüğe karşı bir hafta süren uluslararası bir çağrı sosyal medya aracılığıyla başlatıldı. Sokak propagandasından (resim, afiş, broşür dağıtımı…) toplantı alanlarınızdaki atölye çalışmalarına/forumlara ve tartışmalara, her bireyin uygun göreceği araçlar ile belirli işletmelere karşı çeşitli eylemleri kendi kendine organize etmeye, kitlesel hareketlilik ve gösterilere kadar her türlü eylem insanları dışarıya taşımaya teşvik eder. Her birey ilgili olduğu kadar organize olabilirse, tüm kafesleri sarsabilirler.

Barry Horne’un, türcülüğün ve tahakkümün tüm insan ve insan olmayan kurbanları anısına.

Yayıncılık faliyetlerinden mobilize olmaya kadar , tüm bireysel ve kolektif mücadele çeşitleri geçerlidir.

Türler arası dayanışma boş bir laf değildir!

Reklamlar

Bizim gibi hayvanlar: Bir ‘tür kimliği ‘ arayışı

Dr. Steve Best

İnsan ruhu ölmedi. Gizlenerek yaşamaya devam ediyor. İnsan ahlâkının kökü olması gereken merhametin, gerçek genişliğine ve derinliğine, ancak kendini insan türüyle sınırlamayıp bütün yaşayan canlıları kucaklaması sayesinde  ulaşabileceğine inanıyorum”.
Dr. Albert Schweitzer
Hayvanlar insan hayatının her zaman merkezinde yer aldılar; hem en iyi, hem de en kötü şekillerde. Alenen belli olanla başlamak gerekirse, bizler hayvanız ve evrimsel atalarımız olan insan olmayan canlılarla aynı zaman akışı içerisinde yaşıyoruz. Onlarla fizyolojimizi, genetiğimizi, ve temel davranışlarımızı paylaşıyoruz; ahlâkımızın ve aile yapılarımızın en temel yönleri de primatlardan geliyor, diye düşünülüyor. Batı psikozunun sandığının tersine, bizler hayvanlardan üstte değiliz, onlardanız.

(daha&helliip;)

“Mezbaha”

slaughterhouses ile ilgili görsel sonucu

Dr. Steve Best

-Gail A. Eisnitz’in “Slaughterhouse-Mezbaha” kitabı (1997) üzerine bir eleştiri-

Cehennemi hayal edin: acı çığlıklar, kan nehirleri, iç organlar ve kan, parçalanmış vücut kısımları ve hala canlıyken hisleri taşlaşmış sadistler tarafından kesilip parçalanan canlılar. Mezbahaların dünyasına hoş geldiniz; ama uyaralım: her şey hayâl ettiğinizden  çok daha kötü.

(daha&helliip;)

Üzücü haber: Afrika orman filleri de azalıyor

Az bilinen ve çok hassas bir tür olan Orman filleri ciddi bir tehdit altında. Orman Filleri Savana Fillerine oranla daha küçükler ve daha geç yavruluyorlar. Üstelik yavrulama süreleri de diğer türdaşlarına oranla daha geç. Ne yazık ki Orman fillerinin nüfusu son 10 yılda yüzde 65 düştü. Bilim İnsanları orman fillerinin 2002’deki nüfus oranlarına dönmek için 90 yıla ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

(daha&helliip;)