Rusya’da “Vegan’ın Kâbusu” adlı et dükkânına ALF eylemi

Saint Petersburg’da” Veganın Kâbusu” adında hayvan eti satan bir dükkân 4 Ocak gecesi vandalize edildi. Bütün camlar kırıldı, bir kamera ve tabelalar da imha edildi. Mağazanın ön kısmına boya fırlatıldı. Ne yazık ki saldırı sebebiyle  üç eylemci göz altına alındı.

Anarşistler Kısırkaya toplama kampının çitlerini yıktı

10928723_799308290118607_185668616_n

Sokak hayvanları için sokaklardan sürülmesi, soykırıma uğratılması anlamına gelen ve aynı zamanda Kuzey Ormanlarının ranta açılarak yok edilmesi projesinin bir parçası olan Sarıyer’in Kısırkaya köyünde inşa edilen Kısırkaya Toplama Kampına karşı bugün gerçekleşen eyleme yüzlerce hayvan hakları savunucusu ve hayvan özgürlükçüsü katıldı.

Günlerdir toplama kampıyla yapılmak istenen soykırım hakkında gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinin ardından biriken tepki bugün yapılan eyleme farklı grup ve bireylerden yüzlerce insanın katılımını sağladı. Jandarma ve kampın güvenlik görevlileri çitlerin içinde yerlerini almışlardı.

Basın açıklaması esnasında, eylemin basın açıklamasıyla bitirilemeyeceği, insanların tepki ve öfkelerini direkt olarak ifade etmesi gerektiğini savunan anarşistler ve hayvan kurtuluşçular kapıları ve çitleri yıkmak için zorlamaya başladılar. Jandarma ve özel güvenlikler joplarını çıkarmış olsalar da, anarşistlerle her hangi bir sıcak temas yaşanmadı. Bu sırada, bir grup ise kampın etrafındaki duvarlara stencil ve yazılama yapıyorlardı. Kara ve Kara-yeşil bayraklarla ‘İsyan Yıkım Özgürlük/Anarşi’, ‘İçerde dışarda kafesleri parçala’ vs. sloganları eşliğinde çitleri yerlebir eden anarşistlere başında tepki veren diğer eylemciler, toplama kampına yönelik bu coşkulu öfkenin genelleşmesiyle çitleri yıkma eylemlerini alkışladılar…

Okumaya devam et

Kısırkaya hayvan toplama kampına karşı eylem yapıldı

Kısırkaya'da Hayvan Barınağı Eylemi

İBB‘nin Sarıyer Kısırkaya’da 700 bin metrekare üzerine inşa ettiği hayvan barınağına tepki gösteren hayvan hakları savunucuları bugün barınak önünde bir eylem yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘nin (İBB) Kısırkaya’da inşa ettiği hayvan barınağına karşı bugün barınağın önünde eylem vardı. Hayvan hakları savunucları barınağın bir tecrit yeri olduğunu belirterek kapatılmasını istedi.

Okumaya devam et

Türcülüğe karşı Anarşistler, Kısırkaya Toplama Kampına karşı eyleme çağırıyor!

Facebook : https://www.facebook.com/events/1374238036220429/

“Devlet ve onun yerel temsilcisi İBB, ara ara gerçekleştirdikleri katliamlarla yok edemedikleri sokak hayvanlarını sokaklardan sürgün ederek topyekün uzaklaştırmak, tecrit etmek ve en nihayetinde tamamen soykırımdan geçirmek için Kısırkaya’da 20 bin kapasitelik bir toplama kampı inşaa etti. Seri cinayetlerini böylelikle daha derli toplu bir şekilde gerçekleştirebilecektir.

İnsan olsun olmasın tüm hayvanları kontrol altında tutmak, gözetlemek, sömürmek, sindirmek, sürgün etmek, kapatmak, tecrit etmek, gerektiği zaman katletmek devletin olmazsa olmaz işlevleridir. Devlet, sokak hayvanlarına yönelik bu kapatma ve tecrit projesiyle sadece, sokak hayvanlarını hapsetmiyor, benzer dürtülerle çalışan diğer kurumlarıyla koordineli bir şekilde tüm hayatı hedef alıyor. Barınaklar da, hapishaneler, kentler, endüstriyel kompleksler, vergi daireleri, bankalar, hastaneler, okullar, karakollar, kışlalar, plazalar, belediyeler vs. devletin tüm aparatları gibi endüstriyel kapitalizm lehine sindirme, baskı altına alma, sömürme, hapsetme ve yok etme işlevine sahip. Endüstriyel kapitalizmin ‘ileri’ derecede steril bir hayat rüyasını gerçekleştirmesi, kentte yaşayanları ormanlardan, hayvanlardan, diğer canlılardan, dağlardan, derelerden uzak tutmasına veya kentleri ve endüstriyel kompleksleri hepsini yok edecek biçimde genişletmesine bağlıdır.

Biz, anarşistler Kısırkaya’da gerçekleşecek olan toplama kampının bu topyekün tecrit ve yok etme projesi olan sistemin bir parçası olduğuna inanıyoruz. Tıpkı hapishane hücrelerine tıkılan tutsaklar, endüstriyel hayvancılığın envai çeşit zulüm süreçlerinden geçirerek katlettiği hayvanlar, kapitalist kurumların kölesi olmak için kentlere tıkış tıkış doldurulan insanlar gibi barınak kafeslerine hapsedilmek istenen sokak hayvanlarının kurtuluşu da ‘topyekün özgürlük’ için vazgeçilmezdir. Tüm sömürü ve tahakküm kurumları gibi, hayvan toplama kampları da yıkılmalıdır.

Bu nedenle, insan hayvan ayırt etmeden herşeye saldıran devlete ve kurumlarına, kafeslere, hapishane hücrelerine, endüstriyel eko soykırım komplekslerine, devleti ve kapitalizmi yeşile boyamak isteyen muhalefet tuzaklarına karşı topyekün kurtuluş mücadelesinden yana olan tüm yoldaşları 31 Ocak 2015 Cumartesi günü Kısırkaya Toplama Kampı önünde gerçekleşecek olan eyleme çağırıyoruz.

Kafeslerden Barınaklara,
Hücrelerden Hapishanelere,
Betonlardan Kentlere,
Tüm Toplama Kamplarına Karşı!

İsyan, Yıkım Anarşi!

TÜRCÜLÜĞE KARŞI ANARŞİSTLER”

Kısırkaya toplama kampına karşı

Sokaklar hayvansız kalmasın diye cumartesi Kısırkaya’ya

Kısırkaya hayvan barınağı gibi binlerce hayvan kapasiteli projelerin kentlerde sokak hayvanı bırakmayacağını söyleyen aktivistler, herkesi Cumartesi günü Kısırkaya’da eyleme çağırıyor.

Sarıyer Kısırkaya’da binlerce hayvan kapasiteli barınağın inşası tamamlandı.

Barınağın mevzuata aykırı bir şekilde inşa edildiğini söyleyen hayvan hakları savunucuları, “toplama kampı” olarak adlandırdıkları bu dev barınağa karşı yaşam hakkını savunan herkesi 31 Ocak Cumartesi günü saat 12:00’de ise Kısırkaya’da düzenlenecek eyleme çağırdı.

Okumaya devam et

Osmanlı’da idam edilen maymunlar

Osmanlı İmparatorluğu’nun on ikinci padişahı ve İslâm âleminin yetmiş yedinci halifesi Sultan III. Murat Han, 4 Temmuz 1546 yılında Manisa’da dünyaya geldi. Babası Sultan II. Selim Han, annesi Nurbanu Hanım Sultan’dır.
Sultan III. Murat Han, şehzadelik döneminde dedesi Sultan Süleyman Han (Kanunî Sultan Süleyman) ve babası Sultan II. Selim Han’ın dikkatli ve ihtimamlı nezâretlerinde çok güçlü bir eğitim görmüştür.
Müzik, hat, resim, şiir ve edebiyat konularında seçkin bir yere ve şöhrete sahipti. Şehzadeliğinden itibaren Arapça ve Farsça dillerinde de ileri noktalarda bilgi sahibiydi. Ayrıca çok iyi bir silahşor, savaş stratejisti ve başarılı bir komutan olarak yetişmişti.
Hocaları devrin alimleri olan Sâdettin Efendi ve İbrahim Efendilerdi.
Sultan III. Murat Han’ın dinî konularda tesiri altında kaldığı imamı ise Molla Abdülkerim Efendiydi. Bu zat çok bağnaz, celâlli ve sert mizaçlıydı.
III. Murat padişah olunca Abdülkerim Efendi’nin de gücü ve nüfusu arttı. Rumeli Kazaskerliği’ne kadar yükseldi.
XVI. yy.’ın en güçlü donanması, Akdeniz’i iç deniz haline getirmiş olan Osmanlı Donanmasıydı. Kalyonlarda gözcü direklerinde, eğitilmiş maymunlar kullanılırdı.

Okumaya devam et